De Nye Energiene

Dette er energibalanseringsmetode hvor meridianpunkter på kroppen blir aktivert med lett fingertrykk etter et bestemt mønster. Metoden kan være med på å balansere, rense og styrke kropp, sinn og sjel.

De Nye Energiene er en behandlingsmetode som går ut på å forbinde punkter på kroppen via meridianer. Det jobbes med å skape kontakt og forbindelse mellom de ulike organene i kroppen og til ulike aspekter ved livet. Behandlingen kan være med på å balansere, rense, harmonisere og styrke på alle plan - kropp, sinn og sjel. Den kan brukes forebyggende og behandlende, og oppleves som avslappende og behagelig.

Del denne siden