Samtalecoaching basert på Psykosyntese

Ønsker du å leve mer i samsvar med den du er, innerst inne? Gjennom samtale, coaching og mentale øvelser får du mulighet til å bli bevisst og kjent med ulike deler av deg selv. Og med det hjelpe deg til å ta valg etter eget hjerte!  

Psykosyntese er en kreativ og praktisk psykologisk retning som fokuserer på det friske i mennesket. I et hvert personlig problem vi opplever, kan vi finne en kilde til vekst. Psykosyntese kalles psykologi med sjel - hvor samspillet mellom kropp, sinn, følelser og sjel er avgjørende for hvordan vi har det, fysisk og psykisk. Det å kunne skape en balanse mellom disse delene i oss kan føre til en større indre ro og harmoni. Å bli bevisst egen sanne vilje og å skape bevissthet om egne potensialer er sentral i psykosyntesen. Med denne visdommen om oss selv kan vi skape et liv som er mer samsvar med den vi er innerst inne.

Psykosyntese er ikke bare en psykologisk retning, men også en livsholdning og har en varsom tilnærming om at vi alle tilhører en helhet. Retningen er dogmefri, men tenker at vi har en samhørighet med en større helhet og at vi påvirker hverandre gjensidig.

Mer informasjon om psykosyntese på: www.humanova.no/om-humanova/om-psykosyntesen

Del denne siden