Helhetlig behandling

Behandlingene har en helhetlig grunntanke og tenker at kropp, sinn, følelser og sjel påvirker hverandre gjensidig. Et mer balansert forhold mellom disse delene i oss kan gi større indre ro og harmoni, som igjen påvirker hvordan vi har det både fysisk og psykisk.

 

Noen ganger kan vi føle at vi står fast. Vi kan mangle energi, ha tankespinn, kroppslige plager, sove dårlig, mye stress, osv. Det kan være vi vet hva det kommer av, men det føles vanskelig å komme ut av eller gjøre noe med. Andre ganger føler vi bare det er "noe", men vet ikke hva. 

Energibalanserende behandlinger kan være med på å løse opp og skape sirkulasjon i kroppen og dermed også i sinnet, og kan gjøre at vi får mulighet til å finne mer ut av det vi sitter fast i. Kroppen vet ofte mer enn hodet og mye av det vi erfarer gjennom livet lagres der.

Behandlingene kan være med å skape bevisstgjøring i kropp og sinn - åpne opp, rense, styrke og balansere, samtidig som de kan reduserer stress, fremme velvære og ro.

De ulike energibehandlingene kombineres med samtale tilpasset den enkelte.

Energibehandlinger kan brukes som støttebehandlinger til tradisjonelle behandlinger. 

Samtalen og behandlingene er underlagt taushetsplikten. 

Del denne siden