Access Bars

Dette er en metode hvor punkter på hodet blir lett berørt, og energien i gamle mønster og trossystemer kan komme fram og løse seg opp. En mulighet for å gi slipp på gamle "sannheter" man ikke ønsker eller trenger!

Access Bars er en energibehandling hvor 32 punkter på hodet blir lett berørt i ulike kombinasjoner. Disse punktene er knyttet til energibjelker (bars=bjelker) som går gjennom og rundt hodet - og er knyttet til ulike aspekter ved livet, som f.eks.; kontroll, kropp, glede, kommunikasjon, kreativitet, drømmer, healing, penger, aldring, m.m. I disse punktene ligger det lagret tanker, ideer, holdninger og konklusjoner vi har samlet gjennom livet - og dette er lagret som energi. Ofte kan innholdet i disse være noe vi har adoptert fra våre omgivelser, og gjort til vårt "eget". Når Bars-punktene blir berørt kan vi få kontakt med den lagrede energien, våre ulike "sannheter". Energien kan begynne å løse seg opp, og vi kan få mulighet til å slippe taket på ting vi ikke ønsker eller trenger.

Access Bars er en behandling som er enkel, behagelig og bevissthetsfremmende.  

Del denne siden